Friday, 13 February 2009

၉၄ ႏွစ္ေျမာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေမြးေန ့( ျမန္မာနိုင္ငံကေလးမ်ားေန ့) တြင္ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္SAWေက်ာင္းတြင္ အခမ္းအနားျပဳလုပ္ေနပံု၊

No comments: